نحوه تنظیم تابلو ساعت دیجیتالی با کلیدهای کناری بغل تابلو ساعت
با فشار کلیدهای زرد و زرد دستگاه وارد حالت تنظیم تاریخ و ساعت گردیده و آیتمی که مقدار آن تنظیم
خواهد گردید بصورت معکوس روشن گردیده و با کلید های قرمز و زرد کناریش مقدار آن افزایش یا کاهش
می یابد با فشار کلید زرد کنار سبز آیتم بعدی انتخاب گردیده و این کار تا مرحله تنظیم روز باید ادامه یابد و
پس از تنظیم روز کلید زرد کنار سبز را فشار دهید تا به آیتم مربوط به تنظیم تاریخ قمری وارد شوید در
مواقعی که تاریخ قمری دستگاه با تقویم اختلاف داشته باشد با کلید های قرمز و زرد کناریش می توان این
اختلاف را صفر کرد بدین صورت که اگر ماه قمری دستگاه نسبت به تقویم یک روز عقب باشد با یک بار فشار کلید قرمز تاریخ قمری را تصحیح می نماییم و اگر یک روز جلوتر باشد با یک بار فشار کلید زرد کنار قرمز تاریخ
قمری را تنظیم می کنیم و در نهایت با فشار کلید زرد کنار سبز تنظیمات مورد نظر اعمال می گردد.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X